អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍សម្ដែងនូវការខកចិត្ដយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនតូច ដែលប្រកាសពីបំណងក្នុងការហែហមទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី ត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —