ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញប្រកាសស្តីពីការបញ្ចប់ការទទួលពាក្យស្នើសុំជាជនបរទេសអន្តោប្រវេសន្តនិងប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្រ្តៃយ៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ —