រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ កសិករកម្ពុជាងាកមកដាំដំណាំចេកអំបូងកាន់តែច្រើនឡើង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

នេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៃចំការចេក ដែលស្ថិតនៅខេត្តកំពត កំពង់ចាម និងក្រចេះ។ បន្ទាប់ពីចេកអំបូងលឿងកម្ពុជាត្រូវបានពង្រីកទីផ្សារទៅដល់ប្រទេសចិននោះ ការដាំដំណាំចេកប្រភេទនេះត្រូវបានពង្រីកជាបន្តបន្ទាប់ ហើយបច្ចេកទេសដាំដុះ និងគុណភាពក៏ត្រូវបានពង្រឹងផងដែរ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដារនៃការនាំចេញ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា និង ហូ វៃ