ក្រសួងរៀបចំដែនដី ចេញសេចក្តីសម្រេចកែសម្រួលសមាសភាព និងបន្ថែមក្រុមការងារបច្ចេកទេសគាំទ្រគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់នៅខេត្តព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —