អភិបាលខេត្ដព្រះសីហនុ ថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ក្នុងការជួយឧបត្ដម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ក្នុងម្នាក់ចំនួន៤០លានរៀល និងអ្នករងរបួសក្នុងម្នាក់ចំនួន៥លានរៀល

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —