រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ មេអំបៅជាច្រើនប្រភេទកំពុងរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅមជ្ឈមណ្ឌលមេអំបៅបន្ទាយស្រី

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

មេអំបៅប្រមាណ ៤០អំបូរ ស្មើនឹង ៤០០ក្បាល កំពុងរង់ចាំភ្ញៀវទេសចរ ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ នៅមជ្ឈមណ្ឌលមេអំបៅបន្ទាយស្រី ដែលមានទីតាំងនៅ ពាក់កណ្តាលផ្លូវរវាងក្រុងសៀមរាប និងប្រាសាទបន្ទាយស្រី។

រូបថត៖ ហេង បញ្ញា