ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការ និងការពារជំងឺគ្រុនឈាមនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅសាធារណៈ និងឯកជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —