ព្រះរាជជីវប្រវត្តិសង្ខេប និងព្រះរាជសកម្មភាពរបស់សម្តេច​ព្រះ​មហាក្សត្រី នរោត្តម ​មុនិ​នាថ សីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —