គណៈប្រតិភូដែលបានមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ អញ្ជើញទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត និងប្រាសាទបាយ័ន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —


គណៈប្រតិភូនៃបណ្តាប្រទេសនានា ដែលអញ្ជើញមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្ត និងប្រាសាទបាយ័ន នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ និង ខឹម សុវណ្ណារ៉ា