អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា ដែលចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ ធ្វើបទបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី៧

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា ដែលមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ (AMS Angkor 2019) ធ្វើបទបង្ហាញក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី៧ ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង និងសួស សាវី