អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា អញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី៣ នៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា អញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី៣ នៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ (AMS Angkor 2019) ស្តីពីសមាហរណកម្មបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ ក្នុងការបង្កើតខ្លឹមសារ (Integration of latest technologies in content creation) ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសណ្ឋាគារសុខាសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង ឯល វឌ្ឍនៈ និង សួស សាវី