អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា អញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី២ នៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

អ្នកជំនាញមកពីបណ្តាប្រទេសនានា អញ្ជើញធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទី២ នៃសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩ (AMS Angkor 2019) ស្តីពីការប្រមើលមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ ដែលប្រារព្ធធ្វើនៅសណ្ឋាគារសុខាសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប នារសៀលថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ អុង ហុងលៀង និង សួស សាវី