រដ្ឋមន្រ្តីព័ត៌មានបង់ក្លាដេស អញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ២០១៩

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម Muhammad Hasan Mamud រដ្ខមន្រ្តីព័ត៌មានបង់ក្លាដេស អញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប។

រូបថត៖ ឃុត សៅ