រដ្ឋមន្រ្តីព័ត៌មានហ្វីលីពីន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញមកដល់អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិសៀមរាប ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ឆ្នាំ២០១៩

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម Martin Andanar រដ្ឋមន្រ្តីព័ត៌មាន នៃប្រទេសហ្វីលីពីន និងលោកជំទាវ អញ្ជើញមកដល់​អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប នារាត្រីថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីចូលរួមសន្និសីទ កំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី លើកទី១៦។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ និង ឃុត សៅ