លោក Gordon GU អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី និន្នាការបច្ចេកវិទ្យា 4K

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

លោក Gordon GU នាយកក្រុមហ៊ុន ADDINO នៃប្រទេសចិន អញ្ជើញធ្វើបទបង្ហាញក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពី និន្នាការបច្ចេកវិទ្យា 4K មុនការបើកសន្និសីទកំពូលសារព័ត៌មានអាស៊ី ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឯល វឌ្ឍនៈ