សម្តេចនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីប្រចាំសប្តាហ៍

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —

សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំពេញ អង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ប្រចាំសប្តាហ៍ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ដើម្បីពិភាក្សា និងឆ្លងលើរបៀបវារៈរួមមាន៖ ១-សេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២-សេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីការសិក្សាពេញមួយជីវិត និង ៣-បញ្ហាផ្សេងៗ។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ