ក្រសួងព័ត៌មាន អនុញ្ញាតឱ្យវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាម៉េរិក (VOA) បើកការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —