សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួប រវាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាមួយនឹងប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប ស្តីពីការអនុវត្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងគ្រឿងសព្វាវុធ (EBA)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ —