ក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី០៥ ដល់ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនានេះ ភ្លៀងនឹងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅបង្គួរ និងមានបាតុភូតផ្គររន្ទះ និងខ្យល់កន្ដ្រាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩ —