ឯកឧត្តម នុត សុខុម អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពមន្រ្តី គ.ជ.ប ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើង វិញ ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម នុត សុខុម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) តំណាងឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពរបស់មន្រ្តី គ.ជ.ប ដែលកំពុងផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា