អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដោយចាត់ទុកការអំពាវនាវរបស់ទណ្ឌិតឧទ្ទាមនៅក្រៅស្រុកគឺជាទង្វើញុះញង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —