ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អញ្ជើញពិនិត្យមើលសកម្មភាព ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ទៀ សីហា អភិបាលខេត្តសៀមរាប អញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលសកម្មភាព នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ នៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ ឃុត សៅ