ទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា អាណត្តិទី៣ នៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

ទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យលេខ០០១៣ មណ្ឌលវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង២ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន ៦៣រូប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា