សមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្ញស្សីកែវ អញ្ជើញបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី៣​នៅមណ្ឌលវិទ្យាល័យប្ញស្សីកែវ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

សមាជិក សមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្ញស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៣ ឆ្នាំ២០១៩ នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ០០០៧ ក្នុងមណ្ឌលវិទ្យាល័យប្ញស្សីកែវ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ប្ញស្សីកែវ ខណ្ឌប្ញស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានបញ្ជីឈ្មោះសមាជិក សមាជិកាត្រូវចូលរួមបោះឆ្នោត​ចំនួនសរុប ៦៥រូប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩។

រូបថត៖ ផែន រតនៈ