សារលិខិតថ្វាយព្រះពរ ព្រះករុណា ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យព្រះជន្មគម្រប់ ៦៦ យាងចូល ៦៧ ព្រះវស្សា