ក្រសួងអប់រំណែនាំពីវិធានការការពារខ្លួនពី ភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ខ្យល់កន្ត្រាក់ នារដូវភ្លៀង នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —