សម្តេចតេជោទូលសុំព្រះមហាក្សត្រតែងតាំង ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី ជាអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជំនួសឯកឧត្តម សួន បវរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —