លទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សារការងាររវាង ឯកឧត្តម ឧបនាយកមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ជាមួយ លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —