អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល អបអរសាទរចំពោះការសម្ពោធជាផ្លូវការ សមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា-ចិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —