ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញធ្វើបឋកថាស្តីពី « កម្ពុជា នៅក្នុងដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន »

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ អញ្ជើញធ្វើបឋកថាស្តីពី « កម្ពុជា នៅក្នុងដំណើរការនៃការកសាងសហគមន៍អាស៊ាន​ » នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា