សារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងឱកាសទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលលោក លើកទី២៦ (៣ ឧសភា ២០១៩)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —