ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត (Rhona Smith) អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃ០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ សួស សំរិត