សារលិខិតរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសខួប២០ឆ្នាំ នៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់កម្ពុជា (៣០ មេសា ១៩៩៩ – ៣០ មេសា ២០១៩)

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —