ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ អំពីការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង និងការទប់ស្កាត់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួបប្រជុំជាមួយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ អំពីការគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹង និងការទប់ស្កាត់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត នាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា