ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន និង ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែង និងផ្ទេរភារកិច្ច អភិបាលរង និងនាយរដ្ឋបាលខណ្ឌ រាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សា និង ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខ តំណែង និងផ្ទេរភារកិច្ច អភិបាលរង និងនាយសាលាខណ្ឌមួយចំនួន នៃរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន