រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ ជម្រើសរូបថត នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —

រូបថត៖ ថាច់ ផាណារ៉ុង ឃុត សៅ & ខឹម សុវណ្ណារ៉ា