រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ រាជធានីភ្នំពេញ ត្រៀមខ្លួនជាស្រេច សម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ នាពេលខាងមុខនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —

ដោយ ផែន រតនៈ