ក្រសួងធនធានទឹក ព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសានេះ កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅបង្គួរ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —