ក្រសួងការពារជាតិ ថ្កោលទោសចំពោះក្រុមទុច្ចរិតបង្កើតហ្វេសប៊ុក បន្លំយករូបនាយទាហានមួយចំនួនទៅប្រើប្រាស់ ដើម្បីញុះញង់ និងវាយប្រហារ មកលើរាជរដ្ឋាភិបាល។

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ —