អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្ដិធម៌ចេញសេចក្ដីបំភ្លឺចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាងឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះ និងផ្ដល់យោបល់ជាមួយប្រតិភូក្រសួងយុត្ដិធម៌ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៩ —