អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ស្តារស្ទឹងព្រះស្រុកឡើងវិញ ដើម្បីរក្សាកំណើនទឹក និងបញ្ចៀសទឹកជំនន់

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —

អាជ្ញាធរជាតិអប្សរា ស្តារស្ទឹងព្រះស្រុក ដែលជាស្ទឹងធម្មជាតិតាំងពីបុរាណកាលមក ស្ថិតក្នុងឃុំល្វា ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប មានប្រវែង សរុប៥.៨០០ម៉ែត្រ នាថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីរក្សាកំណើនទឹក និងរំដោះទឹកជំនន់ពីតំបន់អង្គរ និងក្រុងសៀមរាប ។

រូបថត៖ ហង្ស សៀក