ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃគណៈកម្មាធិការរួមការងារដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន ក្របខ័ណ្ឌមហាអនុតំបន់មេគង្គ

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណៈការ និងដឹកជញ្ជូន អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំលើកទី៧ នៃគណៈកម្មាធិការរួមការងារដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដែន ក្របខ័ណ្ឌមហាអនុតំបន់មេគង្គ ដែលបា្ររព្ធធ្វើនៅខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដោយមានតំណាងនៃបណ្តាប្រទេសមហាអនុតំបន់មេគង្គចូលរូមផងដែរ ។
រូបថត៖ ឃុត សៅ