ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​​ យឹម ឆៃលី អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម

AkP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី​​ យឹម ឆៃលី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីបិទសន្និបាតបូក សរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ និងទិសដៅការងារសម្រាប់អនុវត្តឆ្នាំ២០១៩ របស់រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម