ឯកឧត្តម លី វ៉ាន់ហុង អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីក្រោមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម លី វ៉ាន់ហុង ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយករដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងព័ត៌មាន អញ្ជើញជួប សំណេះសំណាល ជាមួយមន្រ្តីក្រោមឱវាទ និងជូនអំណោយថវិកាដល់មន្រ្តីនារី ដើម្បីអបអរសាទរខួបលើកទី១០៨ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្នាំ២០១៩ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ ។

រូបថត៖ ហ៊ុន យុទ្ធគុណ