ឯកឧត្តម គួច ចំរើន ដឹកនាំក្រុមការងារជំរឿន ចុះសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋ កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម

AKP កំពង់ចាម ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ដឹកនាំក្រុមការងារមន្ត្រីជំរឿនចុះសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋ កំពុងសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាម នារាត្រីថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីស្នើ សុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើយ៉ាងណាផ្តល់ ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់ ដើម្បីចងក្រងទិន្នន័យ ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ។

រូពថត៖ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាម