ខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការជំរឿនប្រជាជន

AKP បាត់ដំបង ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ អភិបាលខេត្តបាត់ដំបង និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ ជំរឿនទូទៅប្រជាជនខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំ ក្រុមការងារមន្រ្តីជំរឿនក្រុងស្រុក អញ្ជើញចុះយុទ្ធនាការ ជួបសម្ភាសន៍ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងក្រុងបាត់ដំបង និងស្រុកទាំង១៣ របស់ខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ។

រូបថត៖ មន្ទីរព័ត៌មានខេត្តបាត់ដំបង