ក្រសួងធនធានទឹកព្យាករណ៍ថា ចាប់ពីខែមេសា និងខែឧសភាខាងមុខ សីតុណ្ហភាពអតិបរមា នឹងកើនឡើងរហូតដល់៤០ ទៅ៤២អង្សាសេ

AKP ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩​ —