សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាមក្នុងដំណើរអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩​​ —