ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ជួបសវនាការជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសឡាវ និងអញ្ជើញធ្វើជា​សហប្រធាន កិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ នៃគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី

AKP វៀងច័ន្ទ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា ជួបសវនាការ​ជាមួយឯកឧត្តម សាលើមសៃ គុំម៉ាស៊ីត រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសឡាវ និងអញ្ជើញធ្វើជា​សហប្រធាន​នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១៣ នៃគណៈកម្មការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិតឡាវ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ​ប្រទេសឡាវ ។

រូបថត៖ ក្រសួងការបរទេស