ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ និងការថែទាំសេវាភ្លើង បំភ្លឺសាធារណៈ តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីក្រុងវៃឆ្លាត ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ —

ឯកឧត្តម ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការ និងការថៃទាំ​សេវាភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈ តាមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទីក្រុងវៃឆ្លាត ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ រវាងក្រុមហ៊ុន P.P.D.E & C Co., Ltd. និងក្រុមហ៊ុន Minebea (Cambodia) Co., Ltd. នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩ នៅភ្នំពេញ។

រូបថត៖ អុក សុខខឿន